06 24105413 info@urbansenses.nl
Laatste projecten
Waar zijn we nu mee bezig?
vragen over onze werkwijze?

Participatief actieonderzoek Oud Mathenesse

Op dit moment zijn we aan de slag in de Rotterdamse wijk Oud Mathenesse en het Witte Dorp. In de wijk voeren we participatief actieonderzoek uit en onderzoeken we samen met de wijkbewoners hoe we de wijk veiliger en leefbaarder kunnen maken. De volgende stap is het ontwerpen van zichtbare interventies. 

Voor het in kaart brengen voor de wijkelementen die bepalend zijn voor de mate van leefbaarheid gebruiken wij de Urban Scan. De Urban Scan meet een omgeving op fysieke, sociale, duurzame en digitale kenmerken.

 

 

 

Stegenaanpak

centrum Amsterdam

Urban Senses maakt deel uit van het kernteam stegenaanpak. 

Uitgangspunt is dat overlast gevend gedrag in de binnenstad beïnvloed wordt door de boodschap die de omgeving geeft. Op basis van de gesprekken bedenken we samen praktische maatregelen, zoals bijvoorbeeld meer groen en beter licht, speelruimte, mogelijkheden rond kunst, fietsparkeren, aandacht voor de historische kant van de locatie of maatregelen rond gedragsbeïnvloeding die stegen kunnen verbeteren. Aan het pakket dat we samenstellen wordt een jaar lang gewerkt.